English
Your current location: Home >> Faculty
Academician:
Zhong Jue
National project 973 chief scientist:
Li Xiaoqian
Zhong Jue
The Yangtze river scholar:
Leading talents in science and technology:
New century talents:
The scholars of the lotus:
Professor, Researcher:
Associate professor, Associate researcher:
Cai XiaoHua
Deng Chunping
Fan Guangjun
Gong Jin
Gong Yanling
Guo Shujuan
He Yuhui
He Xiaotao
Hu Ning
Li Wei
Li Guoshun
Luo Xiaoying
Mu Fusheng
Ou Yanglixin
Pan Xiaohong
Peng Xianzhen
Tang Xiaoming
Wang Gang
Xie Jinghua
Xu Liangqiong
Yan Haiyan
Yao Yafu
zhangyi
Zhang Xingxing
Zhang Youwang
Zhao Hongqiang
Zheng Zhilian
Zhou Hongbing
Lecturer, Assistant researcher:
Chen Min
Deng Ximing
Huang Zhixiong
Li Xianghua
Wei Wenyuan
Zeng Guiying
Zhang Yijun
Zhao Xing
Zhou Jianying
Zhou Liqiang
Zou Xiangfu
The administrative management:
Cai Qi
Fu Biao
He Jianren
Kong Minggui
Liu Junyi
Liu Rongxi
Liu Xiangning
Luo Xiaohong
Ma Pengwei
Mo Ling
ouyangyu
Shen Shaofen
wei-wang
Xiao Chuchu
xuhongyan
zhang-yue
Zhang Jiaqi
zhaoshaodi
Zhou Fang
Staff members:
Chen Jianhua
Dai Qi
Deng Zhigang
Fu Hong
Hu Aiwu
Huang Yi
Li Yan1
Li Weixun
Lin Zhipeng
Lin Zhijian
Liu Qiang
Liu Jiezhen
Liu Shiyue
Luo Jianwen
Peng Lan
Peng Gaoming
Ren Xi
Sheng Ping
Shu Jinbo
Tan Xinwen
Tang Cheng
Tao Xuan
tianguangtian
Wang Wei
Wang Jianjun
Wang Shaowen
Xiao Bo
Xu Hongcheng
Xu Shuangquan
Yang Sixin
Yu Hongzhuan
Zeng Jianzhong
Zhang Wei
Zhang Wen
Zhang Lisha
Zhang Wenbin
Zhang Xiaobao
Zhou Jianchao
Zou Limin